Contactgegevens
Kinderopvang Chou Chou

Ferdinand Bolstraat 21
2525 XH Den Haag
Tel: 070 402 08 08
Tel groep: 070 389 82 15
Fax: 070 402 09 60
E-mail: info@kdv-chouchou.nl
Website: www.kdv-chouchou.nl
LRK nr kdv: 12.35.99.726
LRK nr bso: 76.30.62.467

Wij zijn ook een erkend leerbedrijf bij

Volg ons op:
Facebook

KDV-beleid

Kinderopvang ChouChou heeft haar werkwijze op verschillende gebieden vertaald in haar beleid. Zo is de werkwijze en het pedagogisch handelen van de dagopvang beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft welke visie en welke werkwijze worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding. Ook ander zaken zoals de kwaliteit, de samenwerking met de ouders komen hier aan de orde. De meest recente versie is op kantoor in te zien.