Contactgegevens
Kinderopvang Chou Chou

Ferdinand Bolstraat 21
2525 XH Den Haag
Tel: 070 402 08 08
Tel groep: 070 389 82 15
Fax: 070 402 09 60
E-mail: info@kdv-chouchou.nl
Website: www.kdv-chouchou.nl
LRK nr kdv: 12.35.99.726
LRK nr bso: 76.30.62.467

Wij zijn ook een erkend leerbedrijf bij

Volg ons op:
Facebook

Inspectierapport

In opdracht van de Gemeente houdt de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) toezicht op de kwaliteit van onze kinderopvang. Dit betekent dat kinderopvang ChouChou conform de Wet Kinderopvang jaarlijks wordt gecontroleerd. Na afloop van de controle stelt de inspecteur een inspectierapport op. Dit rapport wordt besproken met de vestigingsmanager, pedagogisch medewerkers en de oudercommissie. Wij nemen, indien nodig, op basis van het rapport maatregelen om de kwaliteit van onze diensten te verhogen. Hieronder ziet u de rapporten voor onze dagopvang.

 

GGD rapporten KDV ChouChou